Monday, December 3, 2007

Uppsägning vid provanställning

FRÅGA:

Hur lång uppsägningstid gäller om man är provanställd i sex månader? I mitt kontrakt står bara att uppsägning ska ske enligt lag.

SVAR:

För provanställningar gäller en uppsägningstid på två veckor när du är provanställd enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Det ditt kontrakt hänvisar till är ett flertal bestämmelser. För det första om du blir uppsagd skall du få besked minst två veckor innan provanställningen ska upphöra. Du kan också bli uppsagd med omedelbar verkan men då har du rätt till ersättning som motsvara två veckors lön och dessutom kan din arbetsgivare bli skyldig att betala ett allmänt skadestånd för brott mot 31 § LAS som ger dig rätt till två veckors uppsägningstid.

Dessa regler gäller också om du inte får fortsatt anställning efter att tiden för provanställning har gått ut. I sådant fall har du alltså också rätt att få besked två veckor innan din anställningstids utgång.

No comments:

Post a Comment